Owoc Łącki na II Targach Wschodnich

Owoc Łącki na II Targach Wschodnich

W dniach 13-14 marca Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” gości na II Targach Wschodnich w Rzeszowie, prezentując swoje produkty, ofertę i możliwości współpracy z potencjalnymi kontrahentami. 

zdjęcie z targów

Targi Wschodnie to część Forum Europa-Ukraina. Ich idea nawiązuje do organizowanych w latach 1921–1939 wystaw polskiego i zagranicznego przemysłu.

Targi są skierowane w pierwszej kolejności do firm, które planują nawiązać lub poszerzyć współpracę biznesową w regionie Europy-Środkowo-Wschodniej. Ze swojej natury są ogólnogospodarcze i skierowane do przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki. Podczas pierwszej edycji Targów podczas wydarzenia gościło prawie 70 wystawców z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Węgier.