Poszukiwane osoby do pracy na hali produkcyjnej

Poszukiwane osoby do pracy na hali produkcyjnej

Poszukiwane osoby do pracy na hali produkcyjnej, przy produkcji lub pakowaniu soku. Zatrudnimy zarówno mężczyzn jak i kobiety. Wymagane badania sanepidowskie. Mile widziane osoby z okolic Olszany.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sadecką Grupę Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łacki” Sp. z o.o. z siedzibą w 33-390 Łącko 761 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.