Rada Nadzorcza S.G.P.OiW "Owoc Łącki" Sp.z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Rada Nadzorcza S.G.P.OiW „Owoc Łącki” Sp.z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Rada Nadzorcza S.G.P.OiW „Owoc Łącki” Sp.z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW „OWOC ŁĄCKI” SP. Z O.O.,ŁĄCKO 761, 33-390 ŁĄCKO ZA ROK OBROTOWY 2017

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 wraz z kontrolą zobowiązań podatkowych oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki.

Oferty proszę przesyłać do 03.11.2017 r. na adres mailowy: biuro@owoclacki.pl