Rada Nadzorcza Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Rada Nadzorcza Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW „OWOC ŁĄCKI” SP. Z O.O.,ŁĄCKO 761, 33-390 ŁĄCKO ZA ROK OBROTOWY 2019 i 2020

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku wraz z kontrolą zobowiązań podatkowych oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz 2020 jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki.

Oferty proszę przesyłać do 18.10.2019 r. na adres mailowy: biuro@owoclacki.pl